Polgármesteri Hivatal

Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.


Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 13.00 - 17.30
  • Szerda: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
  • Péntek: 08.00 - 12.00

Lakosságszolgálati osztály, szociális csoport

Vezető: 
Molnár Petra
Telefon: 
06 27 542 884
Cím: 
Fő út 25.
Ellátott feladatok leirása: 

Szociális csoport

A megkötött ellátási szerződések folyamatos figyelemmel kísérése.

A családgondozói feladat során a támogatási rendszert állandóan figyelemmel kíséri, javaslatot tesz annak korszerűsítésére, és új támogatási forma bevezetésére.

Előkészíti a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyeket, végrehajtja a döntéseket (segélyek, köztemetés, lakásépítési támogatás, szociális otthoni beutalás stb.)

Vezeti a támogatásokról készült nyilvántartást.

Előkészíti a bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket, végrehajtja a döntéseket, ezek különösen: átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, szociális otthonba történő beutalás, méltányossági alapú közgyógyigazolvány, ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzben v. étkeztetésben), rendszeres szociális segély időseknek és aktív korú
nem foglalkoztatott személyeknek

A segélyezési ügyekben gondoskodik a pénzbeli utalások lebonyolításáról, valamint az állami normatívák megigényléséről.

Adatot szolgálat a társhatóságok részére (OEP, KSH, ÁNTSZ, Közigazgatási Hivatal)

Előkészíti és a döntést végrehajtja a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben (köztemetés, azonnali segély-megállapítás)

Kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel és a bölcsődékkel, egyeztet a normatív étkezési támogatások és a szociális alapú étkezési támogatások tekintetében.

Intézkedik az étkezési támogatások átutalásáról elszámolás alapján.

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséhez megigényli az étkezési normatívát, nyilvántartást vezet, egyeztet az intézményekkel.

Javaslatot tesz az egyes segélyfajtáknál a méltányosság elbírálására.

Ellátja a bölcsődei felvételekkel kapcsolatos egyeztetési feladatokat az intézmény vezetőivel.

Kidolgozza és véleményezteti a szakmai koncepciókat.

Környezettanulmányt készít segélyezési, bírósági és illeték ügyekben.

Előkészíti és felterjeszti az OEP részére az alanyi és a normatív alapú közgyógyigazolványok igénylését.

Végrehajtja az OEP döntéseit az alanyi és a normatív alapú közgyógyigazolványok tekintetében.

Önállóan dönt és kiadja a jegyző hatáskörébe tartozó magán és más nem önkormányzati- gyermekjóléti alapellátások keretébe tartozó intézmények működési engedélyét.

Önállóan dönt a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben (különösen: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre való jogosultság)

Előkészíti és felterjeszti a közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket (különösen:-fellebbezés a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben hozott ügyek ellen, mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzési -, átalakítási támogatása)

Önállóan dönt és kiadja a jegyzői hatáskörbe tartozó lakásépítési kedvezmények-személyi feltételeinek meglétéről szóló igazolásokat.

Önállóan dönt a jegyzői hatáskörbe tartozó lakás célú hitel tartalék törlesztési -kötelezettségének felfüggesztéséről.

Önállóan dönt a jegyzői hatáskörbe tartozó lakásépítési kedvezmény, valamint adó visszatérítési támogatás átjegyzéséről és törléséről.

Figyelemmel kíséri a helyi lakásépítési és vásárlási támogatás visszafizetését, szükség szerint intézkedik a hátralékok behajtásáról, illetve a visszafizetett támogatás földhivatalnál történő törléséről.

Kiadja a rehabilitációs igazolásokat a csökkent munkaképességűek részére, a rendszeres -szociális segély igényléséhez.

Megkeresi a társhatóságokat és a szakhatóságokat a különböző adatok, tények igazolása céljából.

Önállóan dönt a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi intézkedésekről (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés)

Jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnokot illetve eseti gondnokot rendel.

Ellátja a szociális és egészségügy területén a kistérségi koordinációs feladatokat.

Részt vesz városi és kistérségi szinten a gyermekek, idősek, valamint a hajléktalanok karácsonyi ünnepségének, illetve az egészségügyi és a szociális témájú rendezvények megszervezésében.

Éves átfogó értékelést készít az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról.

Kapcsolatot tart a Hivatal és az Önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi irodával.

Az osztályt érintő ügyekben felmerülő jogi kérdéseket tisztázza.

Elkészíti az osztály munkája során szükséges határozatokat, végzések mintáját.

Az ügyintézést jogi szempontból folyamatosan ellenőrzi.

Gyámügyi csoport

A Gyámhivatal Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatási szerve, melynek illetékessége Dunakeszi, Fót közigazgatási területére terjed ki.

A gyámhivatal szakmai irányítását a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala gyakorolja.

Ellátja a kiskorúak személyi és vagyoni ügyeinek intézését.

Intézi a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állók személyi és vagyoni ügyeit.

A családi jogállás rendezése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

Ellátja a kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezésével, átmeneti és tartós nevelésbe vételével kapcsolatos feladatokat.

Gondoskodik a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről.

Elrendeli az utógondozói ellátást.

Megállapítja az otthonteremtési támogatást.

Engedélyezi az örökbefogadást, illetve annak felbontását, megállapítja az örökbefogadásra való alkalmasságot.

Engedélyezi a kiskorúak házasságkötését.

Dönt a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos kérdésekben.

A bírósági és egyéb hatósági megkeresésekre környezettanulmányt készít.

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Címkék

Állásajánlatok

Tartalom megosztás