Testületi ülés volt csütörtökön

2012-09-29

Több rendelet technikai jellegű módosítása mellett a repülőtér ügye, az avarégetés szabályai, a strand nyilvánossága, a Katonadomb vagyonkezelésbe adása és a Dunakeszi-gyártelep mellett építendő bevásárlóközpont ügye is terítéken szerepelt a képviselő-testület ülésén. A maratoninak számító, mintegy ötven napirendi pontot tartalmazó ülés közel egy óráig tartott csütörtök délután.

Napirend előtt Dióssi Csaba tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy új rendőrkapitány kezdte meg szolgálatát, majd meg is adta a szót Tóth Csaba alezredesnek, aki röviden bemutatkozott a képviselők és a város nyilvánossága előtt. Beszámolt néhány azonnali újításáról, melyekkel külön írásunkban már foglalkoztunk.

A rendőrkapitányság vezetőjének bemutatkozása után elsőként a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, valamint a hatásköri rendelet technikai módosítására került sor.

A repülőtér használati rendjéről szóló rendelet módosítása volt az első jelentősebb napirendi pont. Az eddigi gyakorlat, mely szerint a repülőtér üzemeltetője ingyenesen használhatja a repülőteret, módosításra került, a későbbi napirendi pontban szereplő üzemeltetési pályázatban kiírtakhoz "igazította" azt a képviselő-testület. Eszerint a jövőben a repülőtér üzemeltetője a bevételek egy meghatározott százalékát kérheti a feladat ellenértékeként.

A szervezeti és működési szabályzatot, majd a költségvetést módosította néhány ponton a képviselő-testület - melyek bár jelentős döntések, de a lakosságot jelen esetben érdemben nem érintik, így ezekről nem számolunk be részletesen. Azon olvasóink számára, akik a módosításokat részletesen kívánják áttekinteni, a Dokumentumok alatt az előterjesztések kikeresését javasoljuk - az abban foglaltak szó szerint, módosítás nélkül, egyhangúan kerültek elfogadásra. Ehhez hasonló volt a következő három napirendi pontban a szociális tárgyú rendeletek hiánypótló, illetve pontosító jellegű módosítása is.

A vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló rendeletet módosítása hasonlóan technikai jellegű, a rendkívüli nyitvatartási engedély-kérelem benyújtási határidejét növelte 15 napra a képviselő-testület.

Ez után döntött arról a grémium, hogy az avar és a kerti hulladék égetését is korlátozza. Az eddigi szabályok szerint a tavaszi és az őszi időszakban (március 1-től május 15-ig, és szeptember 15-től november 30-ig) volt mód erre, ezt követően ezen időszakokban is csak szerdánként és szombatonként lesz erre lehetőség, valamint ünnepnapokon akkor is tilos az égetés, ha az adott ünnep szerdára, vagy szombatra esik.

A napirendi ponthoz egy módosító indítvány érkezett. Nyíri Márton képviselő javasolta azt, hogy a rendelet azon részét is módosítsák a képviselők, amely megtiltja a nagyvárosias beépítésű részen, a Barátság út, a Krajcár utca, a Fillér utca és a Kiserdő utca által határolt területen az avar égetését. Ezen terület határát az indítvány a Krajcár utcáról a Fő útra javasolta módosítani. Indoklásában az szerepelt, hogy a Fő út és a Krajcár utca közötti egy sor házban történő égetés esetén az uralkodó szélirány miatt a Krajcár utcai négyemeletesek alatt megreked az égéstermék, mely házak így füstben állnak. A néhány tulajdonosra vonatkozó tiltás a képviselő szerint több száz lakó életét könnyítené meg. Érveit képviselőtársai egyhangúan elfogadták és támogatták a javaslatot.

A plakátok elhelyezéséről szóló rendeletet a képviselő-testület hatályon kívül helyezte, mivel az abban foglaltak kérdését a reklámtáblák kihelyezéséről szóló nemrégen újonnan elfogadott rendelet szabályozza, így előbbi szükségtelenné vált.

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletet annyiban módosították a képviselők, hogy a nem helyi lakosoknak a településen történő eltemetését a normális esetben havonta ülésező bizottság helyett a polgármester engedélyezheti a jövőben, mely a kérdés tárgyából adódóan praktikus módosítás. (Információink szerint Lukácsi Bálint a bizottság ülésén nem támogatta a javaslatot, a testületi ülésre azonban megváltoztatta véleményét.)

A vásárokról és a piacokról szóló rendelet díjszabásait azért módosította a testület, mert a díjakat legutóbb tíz éve állapították meg, mely idő alatt az előterjesztés szerint a piaci viszonyok jelentősen változtak, így ehhez igazították a díjszabásokat is a képviselők.

Egyéb ügyek között csak a jelentősebb döntésekről teszünk említést.

A jobbikos és az LMP-s képviselő nem támogatta azt a javaslatot, amelyben az Önkormányzat elvi hozzájárulását adja Dunakeszi-gyártelepnél egy több, mint 500 négyzetméteres üzlethelyiség kialakításához. A témával korábbi írásunkban foglalkoztunk, mely közvetlenül elérhető alul, a kapcsolódó cikkek között a megfelelő címre kattintva.

A volt Kék iskola és a Katonadomb területeinek a Közüzemi Kft. részére történő vagyonkezelésbe adását is csak Nyíri Márton és Lukácsi Bálint nem támogatta, a testület többsége azonban egyetértett a kérdéssel. (Hasonlóképpen korábbi írásunk elérhető a témában.)

A Dunakeszi sportrepülőtér használatával kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérésére (aki korábban ennek igazolását kérte) kinyilvánította a képviselő-testület azt, hogy azt az állam és közötte korábban létrejött tulajdonjog-átruházási szerződésnek megfelelően sportcélra használja és hasznosítja a területet, a sportrepülés fenntartása mellett pedig keresi az egyéb sportcélú hasznosítás lehetőségét is.

Tárgyalásra került az az előterjesztés, mely már a júliusi ülés napirendjén is szerepelt, mely szerint a VI. és a VII. háziorvosi körzeteknek az Árnika patikába való költözését támogatta volna a képviselő-testület. Akkor a lakosság véleménye kikérésének szándékával vette le napirendjéről, melyre azóta a körzet képviselőinek segítségével sor kerül. Ennek során úgy határoztak, hogy a lakótelepen dolgozó Dr. Tordasi Éva rendelőjének átköltözését nem támogatják, míg a betegeket a Szakorvosi Rendelőben fogadó Dr. Tóth Katalin átköltözéséhez hozzájárulnak. Miután azonban a felajánló így már nem tartotta ajánlatát, a képviselők nem támogatták a költözéseket.

Pont került a stranddal kapcsolatos vizsgálatnak a végére is. Mint arról korábban többször beszámoltunk, a testület Nyíri Márton környezetvédelmi tanácsnokot bízta meg azzal a feladattal, hogy vizsgálja ki a strand ügyében az elmúlt évek eseményeit, melyek a jelenlegi állapothoz vezettek. A képviselő a megbízásnak eleget tett, a vizsgálat eredményét nyolcvan oldalas dokumentációban foglalta össze. A jelentés mellé javaslatokat is tett, melyeket a képviselő-testület támogatott. Így fogadták el a jelentés mellett azt a javaslatot, hogy a képviselő-testület a jövőben az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés során nem köt szerződést büntetett előéletű személlyel, vagy olyan gazdasági társasággal, amelynek tagjai között büntetett előéletű személy van, és ennek megfelelően módosították is a vagyonrendeletet. Egy másik javaslat arról szólt, hogy a képviselő-testület hozza nyilvánosságra a strand ügyében zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok jegyzőkönyveit. Korábban a képviselők úgy döntöttek, hogy előzőleg kikérik az Önkormányzat ügyvédi irodájának véleményét, nehogy a nyilvánosságra hozatal hátrányt okozzon a városnak a korábbi bérlő ellen is folyó per során. Nyíri Márton az ügyvédi irodával többszöri egyeztetést folytatott, melynek eredményeként megállapították, hogy a lépés nem sérti az Önkormányzat perbeli érdekeit, így most nyilvánosságra hozta az alábbi zárt testületi ülések adott napirendi pontjairól szóló jegyzőkönyveket. (Ez azt jelenti, hogy a mai naptól közérdekű adatként a nyilvános ülések jegyzőkönyveihez hasonlóan bárki kikérheti a dokumentumokat.)

1996. április 11. - Balogh Ferenc vállalkozó kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt
1997. szeptember 11. - Szabadidőpark bérlőjével egyezségi kísérlet
2002. április 11. - Építési engedélyhez tulajdonosi hozzájárulás megadása
2002. augusztus 22. - Tulajdonosi hozzájárulás a Dunakeszi Strand területére építendő épület terveinek módosításához
2003. április 29. - Metalstar Kft. kérelme
2003. május 15. - A Városi Strand ügye
2003. július 9. - Városi Strand ügye
2003. augusztus 28. - (az ülés 2003. szeptember 4-én folytatódott) - Városi strand ügyében tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Végezetül a sokat vitatott repülőtér-üzemeltetés ügyét, a tárgyban kiírt pályázat elbírálását "vitatta" meg a képviselő-testület, s a jobbikos és az LMP-s képviselő kivételével támogatta az előterjesztést, mellyel korábban külön írásban foglalkoztunk.

Dunakeszi-Online

Hozzászólás

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Címkék

Állásajánlatok

Tartalom megosztás