Négyféle helyi adó Dunakeszin

2012-07-25

Az országosan befizetendő számtalan adónemeken túl négy különböző helyi adó fizetésére kötelezettek a dunakesziek - kimerítve ezzel a helyi adókról szóló törvény szinte összes lehetőségét. A jogszabály ugyanis az önkormányzatok illetékességi területén élők terhére két vagyoni típusú adó - az építményadó és a telekadó -, kommunális adó, valamint iparűzési adó kivetését teszi lehetővé az nekik. Ezen túl az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltöltő nem állandó lakos terhére idegenforgalmi adó kivetésére van lehetőség. Dunakeszi Önkormányzata - egyébiránt hasonlóan az ország számtalan önkormányzatához - egy híján valamennyi lehetséges adó kivetésével élt is.

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adó kapcsán a helyi adókról szóló törvény egészen pontosan úgy fogalmaz: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység, az adó alanya a vállalkozó. Így a hely iparűzési adóról szóló rendelet hatálya alá a Dunakeszin tevékenységet folytató cégek - betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, stb -, valamint az egyéni vállalkozók tartoznak. A helyi rendelet szerint az adó éves mértéke állandó jelleggel végzett gazdasági tevékenység esetén az adóalap 2%-a, míg ideiglenes tevékenység esetén napi 5 000 forint.

Kommunális adó

Az építményadó-kedvezmények idei drasztikus csökkentésével kapcsolatban Dunakeszi városvezetése több alkalommal érvelt azzal, hogy a településen nem kell kommunális adót fizetni. Ennek megfelelően ezen adónemmel kapcsolatos rendelet a település honlapján nem érhető el. (Annak bevallásáról egy mintadokumentum azért fennmaradt Dunakeszi honlapján mintegy mementóként, hogy egykor fizetendő adónem volt a városban.) A kommunális adó éves legmagasabb összege a törvény szerint épületenként, illetőleg telkenként legfeljebb 17 ezer forint lehetne.

Vagyoni típusú adók: a telekadó és az építményadó

A helyi telekadó alapja a telek négyzetméterben számított területe, mértéke a helyi rendelet szerint külterületen 10, belterületen 120 forint négyzetméterenként. Mentességet élvez ugyanakkor minden magánszemély tulajdonában álló, 3 000 négyzetmétert meg nem haladó méretű telek. (Nem érvényesül a mentesség a rendelet szerint akkor, ha több telek van az adott magánszemély birtokában, amelyek együttesen elérik a 3 000 négyzetmétert.)

Mentességet élvez továbbá a telekadó alól az a belterületi telek is, amelyre a vonatkozó jogszabályok szerint nem lehet épületet elhelyezni. Ezen rendelkezés pontos indokának a közeljövőben utánajárunk.

A helyi építményadó alapja az építmény "négyzetméterben számolt hasznos alapterülete".

Az adó mértéke ebben az esetben több tényező alapján kerül megállapításra. Lakás céljára szolgáló épület vagy épületrész, továbbá üdülő esetében 800 forint négyzetméterenként. Amennyiben nem lakás céljára szolgál az épület, de kereskedelmi, vagy szolgáltató tevékenységet folytat benne a tulajdonos, ugyanennyi az összeg. Amennyiben sem lakás, sem pedig kereskedelmi, vagy gazdálkodási tevékenység céljára nem szolgál az épület, az adó mértéke 600 forint négyzetméterenként. (Utóbbi kategóriába például a garázs vagy műhely tartozhatnak.)

Bizonyos, a helyi építési szabályzatban megszabott övezetekben (elsősorban az ipari parkokban) kereskedelmi, vagy szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén az adó mértéke 1.080 forint négyzetméterenként, mely a maximálisan kivethető összeg ezen adónemben.

Az építményadó kapcsán Dunakeszin nincs mentesség, azonban a rendelet magánszemélyek esetében több kedvezményt is megállapít. Lakás céljára szolgáló épület esetén a bejelentett személyek számától függ az adókedvezmény: egy bejelentett személy esetén 65%, két fő esetén 70%, három fő esetén 75%, négy fő esetén 80%, öt fő esetén 85%, míg 6 vagy annál több személy esetén 90% az adómentesség. A kedvezmények éppen az idei évben csökkentek drasztikusan, a tavalyi évben az enyhítés mértéke jóval magasabb volt a mostaniakhoz képest. (Egy bejelentett személy esetén 80%, két fő esetén 90%, három fő esetén 94%, négy, vagy annál több személy esetén 95% megfizetése alól mentesült a kötelezett.)

Nem lakás céljára szolgáló olyan épület, melyet nem használnak gazdasági tevékenység folytatására, amennyiben tulajdonosa magánszemély, egyes esetekben 75% adókedvezmény illeti meg, míg a nyugdíjas adóalany lakása vonatkozásában is további 50% kedvezményben részesül, de csak tulajdoni hányada arányában. (E kedvezményben is szigorított az idei évtől a jogalkotó: nehezítés a tavalyi évhez képest, hogy a nyugdíjas kedvezmény is csak akkor áll fenn, ha a bejelentett lakók legalább fele nyugdíjas.)

Egyéb "adók"

Az idei évtől az állatvédelmi törvény módosítása teszi lehetővé az önkormányzatok számára az ebrendészeti hozzájárulás beszedését. Bár ez nem minősül adónak, mert nem a helyi adókról szóló törvény határozza meg, mégis ebadóként került be a köztudatba - végeredményben akinek be kell fizetni, annak valóban teljesen mindegy, hogy mely törvény alapján kell ezt megtennie, Dunakeszin azonban ilyen jelegű fizetési kötelezettsége egyelőre nincs a lakosságnak. Botka Gábor János fideszes önkormányzati képviselő honlapján egy 2011. év végi írásban (amikor az építményadó-kedvezmények csökkentésének parázs vitája zajlott a városban) találhatunk is utalást arra, hogy "Dunakeszin nem vezetik be az ebadót a 2012-es évre." (Mindenfajta kommunikációs trükk ellenére egy kormánypárti képviselő is adónak nevezi tehát az "ebrendészeti hozzájárulást".)

Talajterhelési díjat azok kötelesek fizetni, akik nem kötnek rá a megépült csatornára. Ennek alapösszege a törvényi rendelkezések szerint az idei évben tízszeresére emelkedett.

Megkárosítják a költségvetést

Külön fontos felhívni a figyelmet arra, hogy Dunakeszin valamennyi adót a tulajdonos saját maga köteles még bevallani is. Amennyiben ez nem történik meg, arra már van kapacitása az önkormányzatnak, hogy felszólítsa az akár pár ezer forint hátralékkal rendelkező személyt is, miközben láthatóan tehetetlen a több tízmillió forint adótartozást felhalmozó vállalatokkal szemben, akik jelentős mértékben károsítják meg Dunakeszit. A 300 ezer forintnál magasabb összeggel tartozó gazdasági társaságok összes tartozása majdnem 430 millió forint, mely Dunakeszi idei költségvetése főösszegeinek mintegy 7,5%-át, a város költségvetése szerint a Dunakeszi egész lakosságának és cégeinek valamennyi (fent részletezett) helyi adójából 2012. évre tervezett összbevételnek mintegy 24%-át, míg a legnagyobb vitát kiváltó építményadó idei évben befolyó összegének 107,5%-át (!) teszi ki.

Dunakeszi-Online

Hozzászólás

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Címkék

Állásajánlatok

Tartalom megosztás