Megtartotta idei utolsó ülését a képviselő-testület

2013-12-16

Múlt csütörtökön tartotta idei utolsó ülését Dunakeszi Város képviselő-testülete. Ennek során két rendeletet és több határozatot hozott a grémium. Dunakeszi Város Önkormányzat "egyes rendeleteinek módosításáról" szóló rendeletét egy törvényi változás és néhány technikai jellegű módosítás tette szükségessé, döntött továbbá a képviselő-testület a három háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötéséről.

Az ülés elején Dióssi Csaba polgármester átadta Dr. Fűzi József özvegyének Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díját, melyet posztumusz adományozott az elhunyt háziorvosnak novemberi ülésen a képviselő-testület, majd egy perces néma felállással emlékeztek meg Dr. Fűzi Józsefről.

E szomorú perceket követően kezdték meg munkájukat a képviselők.

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény úgy rendelkezett, hogy a helyi önkormányzatoknak legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben kell szabályozniuk az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának és felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A törvény szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújthat. A 2014. január 1-től nyújtható támogatási forma a korábbi átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával jön létre.

Az ügyintézési határidőt a törvény 30 napról 15 napra csökkenti, valamint bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, miszerint az egy főre számított családi jövedelemhatár, melyet az önkormányzati rendeletekben kell megszabni, nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori összegének (jelenleg 28 500 forintnak) a 130 százalékánál. A képviselő-testület ugyanakkor a korábbiakhoz hasonlóan 200 százalékban rögzítette ezt, így az igénylő csak akkor nem jogosult a támogatásra, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az 57 000 forintot.

Ezzel összefüggésben módosította a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatát is, s a törvényben foglalt, immár 15 napos ügyintézési határidő teljesítése érdekében a kérelmek elbírálását a képviselő-testület hatásköréből a polgármesterre ruházza.

A képviselő-testület döntést hozott a XIV. és XV. számú, újonnan kialakított háziorvosi körzetek ellátási feladataira kiírt pályázat győzteseiről és döntött a szerződéskötésről. Az új háziorvosi körzeteket és a hozzájuk tartozó utcákat honlapunkon az Intézmények menüpontban már rögzítettük, hamarosan kiegészítjük azt az új doktorok nevével és az egyéb tudnivalókkal is.

Dr. Fűzi József körzetének sorsáról is döntöttek a képviselők. Az I. számú háziorvosi körzet feladatait az eddig azt ideiglenesen ellátó Dr. Varga Ágnes látja el a jövőben.

Dunakeszi-Online

Hozzászólás

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Címkék