Már a hatóság szerint is törvényt sértett az önkormányzat

2016-06-29

Dunakeszi Város Önkormányzata az illetékes hatóság szerint is megsértette a közérdekű adatok nyilvánosságának jogszabályi rendelkezéseit azon dokumentumok szerint, amelyeket olvasónk küldött meg szerkesztőségünknek. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólította a városi önkormányzatot, hogy törvényes kötelezettségeinek tegyen eleget. Az önkormányzat végül meghátrált, és a határidő után, de mégis teljesítette az adatigénylést. Nem ez az első eset: Dunakeszi Város Önkormányzata közismerten hadilábon áll a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos törvényi követelményekkel, főleg, ha kínos ügyekről van szó. Jelenleg is van folyamatban olyan bírósági per, amelyet közérdekű adatok kiadásáért folytatnak.

Olvasónk korábban arról számolt be, hogy a képviselő-testület 2016. április 28-i ülésén, a polgármesternek és az alpolgármesternek megszavazott jutalommal kapcsolatban a név szerinti szavazati adatok megismerésére közérdekű adatigénylést nyújtott be az önkormányzathoz. A levél elküldésére 2016. május 10-én került sor, annak teljesítésére a jogszabály alapján legfeljebb 15 nap állt volna rendelkezésre, azonban az önkormányzat törvény által biztosított jogával élve az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt további 15 nappal meghosszabbította.

Erre a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az önkormányzatnak joga van, azonban az elmúlt hónapok gyakorlata azt mutatja, hogy az önkormányzat ezzel a jóhiszeműség határait jócskán túllépve, minden esetben élni szokott. A jogszabály ugyanis úgy rendelkezik, hogy a meghosszabbításra akkor van lehetőség, ha az adatigénylés "jelentős terjedelmű", "nagyszámú adatra vonatkozik", vagy "a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár".

Már az adatigénylés teljesítésének eredeti határideje is úgy van megadva a törvényben, hogy azt "az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül" kell teljesíteni. A jogszabály tehát már eleve a maximum időtartamot írja elő, azonban a fő szabály a "legrövidebb idő alatt" lenne.

Az önkormányzat ezzel szemben a jelentős terjedelemre, a nagyszámú adatra, vagy a munkaerőforrás aránytalan igénybevételére hivatkozva gyakorlatilag minden adatigénylés esetében él a hosszabbítás jogával, és gyakran a lehető legutolsó napon teljesíti az adatigényléseket, kimaxolva ezzel a rosszhiszeműséget, mivel a teljesítés után a válaszokról gyakran kiderül, hogy alig néhány oldalasak, vagy szélsőséges esetben csupán egy oldalt tesznek ki.

Olvasónk esetében azonban a meghosszabbított határidő is eredménytelenül telt el, azaz az önkormányzat nem teljesítette az adatigénylést, de nem is hivatkozott arra, hogy az adatok szerinte ne lennének közérdekűek, azaz nem is tagadta azt meg, hanem egyszerűen semmit sem válaszolt rá, így olvasónk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezte az ügyben.

A Hatóság levelét olvasónk ma továbbította szerkesztőségünknek, amelyben a Hatóság ismertette az adatigénylésekre vonatkozó jogszabályokat, majd azok alapján megállapította:

Az Alaptörvény és az Infotv. idézett rendelkezéseire figyelemmel a Hatóság megállapítja, hogy az Önkormányzat megsértette az Ön közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogát azáltal, hogy nem teljesítette az említett adatok megismerésére vonatkozó igényét, illetőleg hogy a teljesítés megtagadásának esetleges indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről Önt nem értesítette.

A Hatóság fentiekre tekintettel az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján felszólította az Önkormányzatot arra, hogy 15 napon belül bocsássa az Ön rendelkezésére az igényelt adatokat, vagy tájékoztassa Önt az adatigénylés megtagadásának indokairól.

Az alábbi részlet a hatósági határozat szövegéből van kivágva. Nagyítással kattintható, az egész határozat pedig elolvasható a cikk végéhez csatolt dokumentumok megnyitásával.

Utóbbi mondatrész, a megtagadás lehetősége egyébként elvileg valóban létezhet (ezért is került bele a Hatóság levelébe), amennyiben a kért adatok nem közérdekűek, ebben az esetben azonban nem lett volna mód az adatigénylés megtagadására, hisz a képviselők nyílt ülésen hozott döntéseivel kapcsolatos név szerinti szavazati adatok egyértelműen közérdekű adatnak minősülnek. Ezt egyébként a városi önkormányzat is pontosan tudja, hisz fél éve (amikor legutoljára jutalmazta meg magát a városvezetés féléves fizetésével) akkor kiadták ugyanezeket az adatokat.

Persze Dunakeszi Város Önkormányzata láthatóan csak az egyszerű polgárokkal szívózik, hisz az is tény, hogy a hatósági vizsgálat hírére megfarolt és a kért adatokat végül mégiscsak megküldte olvasónknak, mellyel külön írásunkban foglalkozunk.

A hatósági határozat teljes szövegét a cikkhez csatolt dokumentumok megnyitásával lehet elolvasni.

Dunakeszi-Online

Hozzászólás

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Címkék