Képviselő-testületi ülés lesz ma

2013-11-21

Ma délután 15 órakor kezdi idei tizenötödik rendes ülését Dunakeszi Város képviselő-testülete. Az ülés előterjesztéseit honlapunk Dokumentumok menüpontja alá feltöltöttük, ott a 2013. november 21-i képviselő-testületi ülés anyagait leválogatva valamennyi olyan javaslat olvasható, amelyet a képviselőknek a meghívóval együtt kipostáztak. Néhány előterjesztés később, esetenként közvetlenül a testületi ülés előtt kerül kiosztásra a képviselőknek.

Első napirendi pontban adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről dönt majd a képviselő-testület. Az erről szóló rendelet elfogadása esetén 2014. január 1-től lehetővé teszi, hogy a szociálisan rászoruló dunakeszi lakosok közüzemi és hiteltartozásainak visszafizetését az Önkormányzat elősegítse. A rendelet-tervezet szerint azok lennének jogosultak az önkormányzati segítségre, akik megfelelnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint a rendelet-tervezetben meghatározott további feltételeknek.

Így igénybe vehetné a támogatást az, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (ez 2008. január 1-e óta 28 500 forint) 150%-át, azaz 42 750 forintot, egyedülálló személy esetében 200%-át, azaz 57 000 forintot, továbbá a kérelmező által használt lakás összes területe - annak komfortfokozatától függetlenül - nem haladja meg a 100 négyzetmétert. 4-nél több bejelentett esetén a lakás összes területe nem haladhatja meg a 25 négyzetméter nagyságot fejenként.

A törvény értelmében az jogosult a segítségre, akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek közüzemi díjtartozásból (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), közösköltség-hátralékból, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralékból, lakbérhátralékból, vagy hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék közül valamelyikből fennálló tartozása legalább hat havi összeget kitesz, vagy akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták.

Az idei költségvetési rendeletet a teljesülés szerint módosítja a képviselő-testület, ez törvényi előírás. Hasonló kötelezettségből fogadja el a grémium a költségvetés 1-3 negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót is.

A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosításával a Katonadombon található önkormányzati tulajdonú területtől a kempinget is magában foglaló, a Duna sor folytatásában húzódó földútig terjedő, a kempinget bele nem értve mintegy 8-9 ezer négyzetméternyi területre vonatkozó szabályozással egészítené ki a hatályos rendezési tervet. E tervezés célja az előterjesztés szerint, hogy "a területen a közösségi használatot erősítse", továbbá "megteremtse a lehetőséget olyan sport, rekreációs, szolgáltató építmények elhelyezésére, amelyek illeszkednek a terület, mint Dunakeszi rendezvény és kikapcsolódást nyújtó területének változatosabbá tételéhez." Mint az előterjesztő fogalmaz "a rendezés nyomán megnyílik a lehetőség a Duna és a Város kapcsolatának bővítésére, pezsgő közösségi élet kialakítására."

A terület a településszerkezeti tervben egyébként "különleges beépítésre szánt, turisztikai célú terület" besorolásba került, azonban a helyi építési szabályzatban e kategóriára nem határozták meg a részletes építési jogokat és követelményeket. Ezen előterjesztés ennek utólagos korrekciójára irányuló eljárás megkezdésére ad előzetes felhatalmazást. Végleges döntést a képviselő-testület nem hoz, hisz ahhoz részletes szakhatósági vizsgálatok szükségesek.

Kiírja a képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatát, majd elfogadja jövő évi munkatervét. Hozzájárul a városközpont rehabilitációjához szükséges, az önkormányzat tulajdonában lévő területek vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulás aláírására, valamint Dr. Fűzi József sajnálatos elhalálozása miatt gondoskodik az I. sz. háziorvosi körzet ideiglenes helyettesítéséről, melyet a jogszabályokban előírt további intézkedések meghozataláig Dr. Varga Ágnes lát el az I. körzet rendelőjében.

A napirend közepe táján hírportálunkkal is foglalkozik a képviselő-testület, melyben - ahogy az sejthető volt - külföldi törvények hatálya alá tartozó hírportálunk kapcsán vitatják a ránk nem hatályos helyi rendelet alapján a Dunakeszi városnév használatát, és az oldal korábbi tulajdonosát tudatosan mossák össze jelenlegi szerkesztőségünkkel. Noha mi felajánlottuk a korrekt tájékoztatást és az önkormányzati álláspont megjelenítését annak ellenére, hogy ez immár nem kikényszeríthető, ehelyett az Önkormányzat mégis hírportálunk megbélyegzésén munkálkodik, ha már ellehetetleníteni nem tud bennünket. Ehhez kellemes erőlködést kívánunk, és üdvözletünket küldjük Arizonából, érdemi híreiket ellenben várjuk, és szíves örömest megjelenítjük a jövőben is.

Dunakeszi-Online

Hozzászólás

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Címkék