Helyi védelem alatt a téli pálya és a lósporttelep

2012-07-31

Mint arról korábbi gyorshírben beszámoltunk, helyi természeti védelem hatálya alatt maradt a téli pálya és a nyári pálya, a lóversenytelep valamennyi épületét pedig az épített örökségvédelmi rendelet védi. A hosszú folyamat utolsó lépése a természetvédelmi rendelet megalkotása, végül most a téli pálya és a nyári pálya védendő értékként való meghatározása volt.

A helyi védelmet korábban egy 1993-ban elfogadott önkormányzati rendelet szabályozta. Ez azonban - mint arról Nyíri Márton környezetvédelmi tanácsnok több helyen megfogalmazta véleményét, - a kérdés önkormányzati "felelőse" szerint nem töltötte be valódi célját. Való igaz, hogy az egykori Pavilon épülete például e rendelet szerint védendő érték lett volna és ennek ellenére lebontották azt.

Elsősorban ez indokolta a korábbi rendelet helyett új rendelet alkotását. Mint arról Nyíri Márton több helyen nyilatkozott, a másik ok az volt, hogy a korábbi védelmi rendelet elfogadása után lépett életbe több új törvény és kormányrendelet, amelyekkel biztosítani kellett az új helyi jogszabály (természetesen jogi szempontból értendő) "harmóniáját" is. Az önkormányzati képviselő az őt delegáló szervezet honlapján úgy fogalmazott a város egyes épületeinek, területeinek és természeti értékeinek helyi védelem alá helyezéséről szóló, 1993-ban elfogadott rendelet kapcsán, hogy az "régen elavult."

"Emellett számtalan pontatlanságot tartalmazott: nem határolta el egyértelműen az épített örökséget a természeti örökségtől, illetve nem tett különbséget természeti érték és épített létesítményhez tartozó természetes környezet között." - Írta Nyíri Márton - "Más szabályozás alapján kell védeni ugyanis egy önálló természeti értéket - mondjuk egy fasort, gyepet, erdőt -, és más szabályozás vonatkozik egy kúriához tartozó parkra. Míg előbbit a fent hivatkozott törvény alapján kidolgozott rendelettel lehet védeni, utóbbi esetében az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) sz. FVM rendelet alapján elfogadott helyi rendeletet kell alkalmazni." - Indokolta meg korábban az önkormányzati képviselő.

Ennek okán januárban a környezetvédelmi tanácsnok javaslatára elfogadták a képviselők Dunakeszi Város építészeti örökségének helyi védelméről szóló rendeletét, egyidejűleg (mivel az indoklás szerint párhuzamos szabályozás nem lehet hatályban) hatályon kívül helyezte a régi védelmi rendeletet. Mivel azonban az új rendelet nem tartalmazta mellékletei között a korábbi rendelet által védett valamennyi értékeket, az egyes vélemények szerint nem tölthette be a funkcióját. Emellett kizárólag az építészeti örökség védelméről szól, így nem veheti át a korábbi rendelet szerepét - gyakorlatilag erről szólt az a kritika, amelyben Sarkadi Márton a helyi sajtóban és a Kormányhivatalnál küldött beadványában kifogásolta az új jogszabályt.

Nyíri Márton válaszában úgy reagált, hogy a régi rendelet csak azon részeit hagyták benne az újban, melyek nem állnak jelenleg magasabb szintű, például országos műemlékvédelem alatt. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy a helyi védelem alá helyezett épületekre és az országos védelem alá helyezett épületekre különböző szabályok vonatkozhatnak és nem akartak összeütközést ezek között, ugyanakkor az épületek védelmét a rendeletben biztosították azáltal is, hogy az új rendeletben leszögezték: ha egy országos védelem alá eső épület ezen országos védelme megszűnik, hivatalból kell megvizsgálni a helyi védelem alá helyezését.

A Sarkadi Márton és Nyíri Márton, illetve a helyi Jobbik közötti "csörte" láthatóan korántsem ért volna véget, ha a Kormányhivatal nem dönt időközben. A hírportálunk birtokába került dokumentum szerint a Kormányhivatal képviselői mellett a Dunakeszi Önkormányzat részéről dr. Molnár György jegyző, illetve Dr. Dávid Csilla, az Önkormányzati és Jogi Osztály munkatársa vettek részt. A jegyzőkönyv szerint a törvényesség kérdését vizsgálják, de a jegyzőkönyv nem tartalmaz olyan mondatot, amely szerint a rendelet törvénytelen lenne. Molnár György jegyző mindenesetre ígéretet tesz néhány pont módosítására.

Nyíri Márton a későbbiekben arról ad tájékoztatást, hogy a Kormányhivatal nem látta problémásnak azt, hogy egy területre helyi és országos védelem is vonatkozzon, ezért is volt az ígéretek között az a pont is, hogy a melléklet kiegészülhet az 1993-as rendeletben foglalt valamennyi olyan ingatlannal is, melyre magasabb szintű védelem is vonatkozik. Ez a 2012. júniusi testületi ülésen meg is történik.

Ugyanekkor fogadja el a képviselő-testület a helyi természetvédelmi rendeletet is, melyet a tájékoztatás szerint korábbi időpontra terveztek, ugyanakkor e rendelet-tervezetet több szakhatóságnak kellett véleményeznie, így ez csak ekkorra került olyan állapotba, hogy azt elő lehessen terjeszteni. A természetvédelmi rendeletet ugyancsak üres melléklettel fogadta el a képviselő-testület. Bár Lukácsi Bálint LMP-s képviselő részéről elhangzott felvetés egyes területek védelem alá helyezésére, azonban a környezetvédelmi tanácsnok azzal érvelt, hogy a korábban védett területeket összességében tekintsék át és határozzák meg, hogy mely területre vonatkozhat helyi természeti védelem is.

Sarkadi Márton e héten kedden újabb kritikát fogalmazott meg a rendelettel kapcsolatban. Álláspontja szerint "alapvető szépséghibája a rendeletnek, hogy melléklete egyetlen ingatlant sem tartalmaz".

A helyi Jobbik vezetője reakciójában ugyanakkor arról számolt be, hogy a levél megírásának időpontjára Nyíri Márton teljesítette fentebb is említett vállalását, a korábban védett területeket összességében történő áttekintését és annak meghatározását, hogy melyikre vonatkozhat helyi természeti védelem. Tény, hogy a város honlapja múlt héten péntek óta tartalmazza azt az előterjesztést, melyben Nyíri Márton javaslatára helyezzék természeti védelem alá a téli és a nyári lóversenypályákat. Ezen előterjesztés mellett az épített örökségvédelmi rendelet módosítása is szerepelt az előterjesztések között. Ebben ugyanis hibásan szerepelt két olyan helyrajzi szám, mely a téli pályára vonatkozott korábban. Információink szerint azonban a két helyrajzi szám azóta kettő, illetve három helyrajzi számra lettek osztva. Az épített örökségvédelmi rendelet módosítása ezt a hibát korrigálja, míg a természetvédelmi rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés még a hibás helyrajzi számokat foglalta magában, hétfőre ez is javításra került. (A két előterjesztés közötti különbséget az okozta, hogy nem ugyanaz a személy volt az előterjesztő. A Molnár György jegyző által előterjesztett rendelet már a helyes, a környezetvédelmi tanácsnok által javasolt tervezet még a hibás adatokat tartalmazta, hétfőre azonban Nyíri Márton is javította a hibát.)

Nyíri Márton érdeklődésünkre arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a jegyző végül egyébként módosította az eredeti javaslatát, mely úgy került a képviselők elé, hogy a téli és nyári pályák kerüljenek eltávolításra az épített örökség védelméről szóló rendeletből, azzal az érvvel, hogy épület nem található rajtuk, ráadásul azok az az ő javaslata szerint következő napirendi pontban a természetvédelmi rendelet mellékletei közé kerülnek.

A környezetvédelmi tanácsnok elmondása szerint ugyanakkor egyrészt országos műemlékvédelem is vonatkozik ezen területekre, másrészt az épített örökségvédelmi rendelet tartalmaz olyan részeket, amely az épített örökséghez szervesen tartozó természeti értékeket is védi. A terület kétségtelenül érdemes természeti védelemre, de ezen gondolatmenet alapján az épített örökségvédelmi rendeletben is helye lehet, így a kérdésben tartózkodással szavazott. Ugyanakkor véleménye szerint a legfontosabb, hogy a területeket javaslatára egyhangú szavazattal helyi természetvédelem alá helyezte a képviselő-testület.

Ezzel a korábbi rendelet által védett épületek védelmének kérdése elméletileg lezárult. Emellett Nyíri Mártonék szerint a rendeletek egyik előnye, hogy bármely lakos javaslata alapján a szakhatóságok dönthetnek arról, hogy egy új építészeti, vagy természeti értéket védelem alá kell-e helyezni és nem a képviselő-testületnek kell dönteni ebben a kérdésben, ahol nem szakemberek, hanem választott képviselők ülnek.

Hírportálunk az elmúlt fél év interneten olvasható eseményei alapján próbálta meg rekonstruálni a történteket, ugyanakkor a korrekt tájékoztatás jegyében a témában bárki számára megszólalási lehetőséget biztosítunk, amennyiben véleményét elküldik hírportálunk számára.

Dunakeszi-Online

Hozzászólás

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Címkék

Tartalom megosztás